مقاومت در برابر آتش

سیستم دال مجوف کانتراس به دلیل ایجاد حفرات توخالی در سقف در برابر انتقال آتش در طبقات مقاومت مناسبی از خود نشان می دهد. در ضمن پلی استایرن مورد استفاده در تولید قالب ها از نوع کند سوز بوده و دارای تائیدیه آتش از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در برابر بروز حریق به صورت مستقیم ( آتش گیر نبودن) و غیر مستقیم ( تولید گازهای سمی نامتعارف ) می باشد.

این قالب ها زمانی که در سقف مورد استفاده قرار می گیرد به دلیل پوشش حداقل 7 سانتیمتری بتن بر روی آن، بسیار در برابر آتش مقاوم بوده و از این جهت قابل قیاس با بلوک های سقفی پلی استایرن عادی نمی باشد.

 

موضوعات مرتبط

مقایسه با سایر سیستم ها

 • مقایسه با تیرچه کرومیت +

  جدول مقایسه: کانتراس عرشه فولادی امکان پوشش دهانه بلند تا 20 متر مقاومت در مقابل انتقال صوت نیاز ادامه مطلب
 • مقایسه کانتراس با پیش تنیده +

  جدول مقایسه: کانتراس عرشه فولادی امکان پوشش دهانه بلند مقاومت در مقابل انتقال صوت نیاز به اجرای سقف ادامه مطلب
 • مقایسه با تیرچه بلوک +

  جدول مقایسه: کانتراس عرشه فولادی امکان پوشش دهانه بلند مقاومت در برابر انتقال صوت نیاز به اجرای سقف ادامه مطلب
 • مقایسه با عرشه فولادی +

  جدول مقایسه: کانتراس عرشه فولادی امکان پوشش دهانه بلند تا 20 متر مقاومت در مقابل انتقال صوت نیاز ادامه مطلب
 • مقایسه کانتراس با دال و تیر +

  جدول مقایسه: کانتراس عرشه فولادی امکان پوشش دهانه بلند تا 20 متر مقاومت در مقابل انتقال صوت نیاز ادامه مطلب
 • مقایسه کانتراس با قالب های کروی +

  جدول مقایسه: کانتراس عرشه فولادی امکان پوشش دهانه های تا 8 متر امکان پوشش دهانه های تا 10 ادامه مطلب
 • 1

جستجو