مقایسه سیستم کانتراس و سیستم تیرچه بلوک

  • Posted on:  چهارشنبه, 05 مهر 1396 ساعت 13:37

* تعداد درجات نامعینی سقف:

 

در یک سازه نامعین تحت بار بایستی به تعداد درجات نامعینی مفصل پلاستیک تشکیل شود تا پس از آن سازه ناپایدار گردد. به همین دلیل آنچنان که می‌دانید افزایش تعداد درجات نامعینی هر سازه‌ای موجب می‌شود که در هنگام گسیختگی، بواسطه بازتوزیع متناسب لنگر خمشی بین اتصالات، مقاومت سازه افزایش یابد.


در همین راستا دال مجوف کانتراس به صورت یکپارچه ریخته شده و این امر درجات نامعینی سقف را افزایش خواهد داد ولی از طرف دیگر تیرچه‌ های سقف تیرچه بلوک به صورت دو سر مفصل اجرا می‌شوند و همین امر از مقاومت نهایی سقف می‌کاهد.

 

کلمه کلیدی: دال دو طرفه، دال مجوف، دال دوطرفه، کوبیاکس

خواندن 75 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 مهر 1396 ساعت 10:04