مقایسه سیستم تیر و دال و سیستم کانتراس

  • Posted on:  چهارشنبه, 05 مهر 1396 ساعت 11:30

* افزایش طاقت (Toughness) سقف:

طاقت را در علم مقاومت مصالح مساحت زیر نمودار تنش-کرنش تعریف می‌نمایند که در واقع نشان‌دهنده‌ی توانایی قطعه برای تغییر شکل می‌باشد. هرچه مقدار طاقت برای یک سازه بالا رود شکل‌پذیری سازه و به طبع آن عملکرد آن در هنگام زلزله بهبود خواهد یافت. افزایش شکل‌پذیری موجب باز توزیع لنگر شده و از فروریختن یک المان سازه به تنهایی جلوگیری می‌نماید.


خوشبختانه وجود جوف‌های میانی درون دال مجوف کانتراس موجب می‌گردد، طاقت (toughness) سقف افزایش یابد ضمن اینکه مقدار بیشینه تنش نهایی تقریبا ثابت خواهد ماند. این مزیت در سایر سقف‌های بتنی تو پور مثل سیستم دال و تیر وجود نخواهد داشت.

 

 

کلمه کلیدی: کوبیاکس | قیمت کوبیاکس | خرید کوبیاکس | فروش کوبیاکس

کوبیاکس و کانتراس

خواندن 99 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 مهر 1396 ساعت 10:04