مشکلات اجرایی سیستم پیش تنیده

  • Posted on:  سه شنبه, 31 مرداد 1396 ساعت 14:55

شرکت مهندسی بهسازان

 

سیستم سازه ای پیش تنیده به لحاظ اجرایی نیاز به استفاده از مصالح و کابل های با کیفیت و تست شده و نیز اکیپ اجرایی توانمند در پروژه دارد. بیشتر مشکلات اجرایی سیستم پیش تنیده در ضعف در هر یک از این دو سیستم می باشد. در ضمن سیستم پیش تنیده به دلیل نحوه توزیع بارها درون سقف دارای محدودیت هایی می باشد که به اختصار در عناوین ذیل به آن می پردازیم:


1- عدم امکان ایجاد بازشو های بزرگ و نا متقارن به دلیل تداخل با کابل های عبوری از داخل سقف
2- کاهش سرعت اجرا به واسطه زمان صرف شده جهت رسیدن بتن به مقاومت لازم جهت کشش کابل ها
3- نیاز به بازرسی در طول دوره بهره برداری به دلیل امکان افت و خزش کابل ها
4- عدم امکان ایجاد بازشوهای تاسیساتی پس از اجرا به دلیل امکان بریده شده کابل ها
این سیستم هم از نظر کارشناسان برتری دارد و هم از نظر مجریان جهت آشنایی و هماهنگی بیشتر با کارشناسان شرکت مهندسی بهسازان تماس حاصل نمایید.
با توجه به موارد ذکر شده و سایر مشکلات اجرایی از سیستم پیش تنیده بیشتر در ساخت پل ها و سازه های پیش ساخته بهره گرفته می شود و همچنمن برای اجرای در ساختمان های متعارف سیستم کانتراس نسبت به پیش تنیده برتری دارد.

پیش تنیده | پیش تنیده بهسازان | پیش | پیشتنیده

کلمات کلیدی: پیش تنیده | پس کشیده | کانتراس | bonded | unbonded | کوبیاکس

 

خواندن 1165 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 مهر 1396 ساعت 10:05