استفاده از بوم توزیع بتن در پروژه برج آرام

به جهت تسریع در بتن ریزی و با توجه به ابعاد وسیع پلان و بتن ریزی گسترده در برج آرام، شرکت مهندسی بهسازان اقدام به استفاده از بوم های توزیع بتن Concrete Distributing Boom  نموده است.

استفاده از این بوم توزیع بتن علاوه بر افزایش سرعت بتن ریزی، با داخل کردن لوله ترمی بتن درون مقطع ستون و دیوار از سقوط آزاد بتن بیش از فاصله یک متری و جداشدگی سنگدانه ها از ژل سیمانی ممانعت به عمل خواهد آورد.

لازم به ذکر است پروژه برج های آرام در مساحت تقریبی 34000 متر مربع و در 27 طبقه در یکی از بهترین مناطق شمال تهران با سیستم دال مجوف کانتراس در حال اجرا می باشد.

 

استفاده از سیستم دال کانتراس به جای سایر سیستم های دال مجوف مانند کوبیاکس و یوبوت موجب کاهش هزینه های اجرایی و طرح بهینه سازه گردیده است.

اجرای درز پلکانی در فونداسیون برج آرام

در پروژه تجاری برج آرام جهت اجرای درز بندی فونداسیون، بر اساس توصیه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان از درز پلکانی با سطحی زبر جهت منتقل شدن مناسب نیروهای برشی فونداسیون و نیز آرماتورهای برش اصطکاکی طراحی شده برای نیروهای داخلی برشی فونداسیون استفاده شده است.

تصویری از درز پلکانی فونداسیون را در بالا مشاهده می کنید.

 

لازم به ذکر است سیستم سازه ای برج تجاری آرام دال مجوف با قالب های ماندگار کانتراس می باشد که استفاده از این سیستم سازه ای علاوه بر کاهش هزینه های اجرا، امکان افزایش دهانه ها را تا حدود 10 متر در یک سازه بلند مرتبه فراهم آورده است.

آغاز عملیات اجرایی برج آرام

 برج تجاری آرام در یکی از بهترین مناطق تجاری در شمال شهر تهران در 27 طبقه و زیر بنای حدودی 34000 متر مربع  با سیستم دال مجوف دوپوش کانتراس در حال ساخت می باشد.

مقایسه دال مجوف دوپوش و دال توپر

  • دوشنبه, 22 آبان 1396 ساعت 11:50

با استفاده از نتایج مدل‌سازی کامپیوتری انجام شده در یک دهانه مرسوم ساختمانی برای دال مجوف دوپوش و مقایسه آن با دال توپر هم ابعاد آن، نتایج زیر حاصل گشته است:

1)      وزن مرده دال مجوف به میزان 35% کاهش یافته است.

2)      تنش خمشی در دال مجوف تنها 6.43% کاهش یافته است.

3)      مقاومت برشی دال مجوف حدود 10% کاهش یافته است که می‌توان با آرماتورگذاری عمودی این عدد را بهبود بخشید.

در نهایت مشاهده می‌گردد که با وجود کاهش 35 درصدی وزن سقف، مقاومت برشی و خمشی دال با نسبت کمتری کاهش می‌یابد و مصرف بتن بهینه می‌گردد. همین امر دلیل اصلی گسترش استفاده از دال مجوف دوپوش در سطح دنیا می‌باشد.

 

 

کلمات کلیدی: دال مجوف دوپوش ، قالب ماندگار ، مقاومت خمشی و برشی، کوبیاکس، یوبوت، وافل، کانتراس، دال دو طرفه

 

* تعداد درجات نامعینی سقف:

 

در یک سازه نامعین تحت بار بایستی به تعداد درجات نامعینی مفصل پلاستیک تشکیل شود تا پس از آن سازه ناپایدار گردد. به همین دلیل آنچنان که می‌دانید افزایش تعداد درجات نامعینی هر سازه‌ای موجب می‌شود که در هنگام گسیختگی، بواسطه بازتوزیع متناسب لنگر خمشی بین اتصالات، مقاومت سازه افزایش یابد.


در همین راستا دال مجوف کانتراس به صورت یکپارچه ریخته شده و این امر درجات نامعینی سقف را افزایش خواهد داد ولی از طرف دیگر تیرچه‌ های سقف تیرچه بلوک به صورت دو سر مفصل اجرا می‌شوند و همین امر از مقاومت نهایی سقف می‌کاهد.

 

کلمه کلیدی: دال دو طرفه، دال مجوف، دال دوطرفه، کوبیاکس

مقایسه سیستم تیر و دال و سیستم کانتراس

  • چهارشنبه, 05 مهر 1396 ساعت 11:30

* افزایش طاقت (Toughness) سقف:

طاقت را در علم مقاومت مصالح مساحت زیر نمودار تنش-کرنش تعریف می‌نمایند که در واقع نشان‌دهنده‌ی توانایی قطعه برای تغییر شکل می‌باشد. هرچه مقدار طاقت برای یک سازه بالا رود شکل‌پذیری سازه و به طبع آن عملکرد آن در هنگام زلزله بهبود خواهد یافت. افزایش شکل‌پذیری موجب باز توزیع لنگر شده و از فروریختن یک المان سازه به تنهایی جلوگیری می‌نماید.


خوشبختانه وجود جوف‌های میانی درون دال مجوف کانتراس موجب می‌گردد، طاقت (toughness) سقف افزایش یابد ضمن اینکه مقدار بیشینه تنش نهایی تقریبا ثابت خواهد ماند. این مزیت در سایر سقف‌های بتنی تو پور مثل سیستم دال و تیر وجود نخواهد داشت.

 

 

کلمه کلیدی: کوبیاکس | قیمت کوبیاکس | خرید کوبیاکس | فروش کوبیاکس

کوبیاکس و کانتراس

مشکلات اجرایی سیستم پیش تنیده

  • سه شنبه, 31 مرداد 1396 ساعت 14:55
  • نوشته شده توسط

شرکت مهندسی بهسازان

 

سیستم سازه ای پیش تنیده به لحاظ اجرایی نیاز به استفاده از مصالح و کابل های با کیفیت و تست شده و نیز اکیپ اجرایی توانمند در پروژه دارد. بیشتر مشکلات اجرایی سیستم پیش تنیده در ضعف در هر یک از این دو سیستم می باشد. در ضمن سیستم پیش تنیده به دلیل نحوه توزیع بارها درون سقف دارای محدودیت هایی می باشد که به اختصار در عناوین ذیل به آن می پردازیم:


1- عدم امکان ایجاد بازشو های بزرگ و نا متقارن به دلیل تداخل با کابل های عبوری از داخل سقف
2- کاهش سرعت اجرا به واسطه زمان صرف شده جهت رسیدن بتن به مقاومت لازم جهت کشش کابل ها
3- نیاز به بازرسی در طول دوره بهره برداری به دلیل امکان افت و خزش کابل ها
4- عدم امکان ایجاد بازشوهای تاسیساتی پس از اجرا به دلیل امکان بریده شده کابل ها
این سیستم هم از نظر کارشناسان برتری دارد و هم از نظر مجریان جهت آشنایی و هماهنگی بیشتر با کارشناسان شرکت مهندسی بهسازان تماس حاصل نمایید.
با توجه به موارد ذکر شده و سایر مشکلات اجرایی از سیستم پیش تنیده بیشتر در ساخت پل ها و سازه های پیش ساخته بهره گرفته می شود و همچنمن برای اجرای در ساختمان های متعارف سیستم کانتراس نسبت به پیش تنیده برتری دارد.

پیش تنیده | پیش تنیده بهسازان | پیش | پیشتنیده

کلمات کلیدی: پیش تنیده | پس کشیده | کانتراس | bonded | unbonded | کوبیاکس

 

ابعاد واقعی قالب های یوبوت 52

  • شنبه, 28 مرداد 1396 ساعت 13:42

با توجه به درخواست مکرر مهندسان ارجمند نسبت به محاسبه حجم قالب های یوبوت موجود در بازار که عمدتا به عنوان قالب های یوبوت اصل مشهور هستند، واحد فنی شرکت بهسازان اقدام به انتشار حجم دقیق و واقعی این قالب های یوبوت و معادل حجم آنها به جهت در نظر گرفتن در محاسبات ساختمان نموده است.

قالب های یوبوت 52 دارای حجم هرم ناقص هستند که قاعده توخالی پایینی 50 سانتیمتر طول و ضلع بالایی در حدود 44 سانتیمتر می باشد. در پایین دو لبه پلاستیکی 1 سانتیمتری برای قالب در نظر گرفته شده که آن را به قالب 52 سانتیمتر موسوم نموده است.

برای مثال در قالب های  با ارتفاع 20 سانتیمتر، حجمی که شرکت دالی فرم ایتالیا Daliform برای قالب های خود اعلام نموده است برابر [42600] سانتیمتر مکعب می باشد که اگر این حجم را بر ارتفاع 20 تقسیم کنیم ابعاد واقعی قالب های یوبوت تقریبا برابر 46 سانتیمتر به دست می آید. در حقیقت

مهندسان محاسب ارجمند می بایست در محاسبات حجم قالب های سایز 20 را مکعبی به اضلاع 45 سانتیمتر در نظر بگیرند و با توجه به فاصله تیرچه ها از یکدیگر جان تیرچه ها برابر 16 سانتیمتر بدست خواهد آمد.

 

شرکت مهندسی بهسازان تولید فروش و عرضه قالب های کانتراس را با حجمی معادل حجم یوبوت در سال 1393 آغاز نموده است ولی پیشنهاد این شرکت برای مهندسان محاسب استفاده از قالب های بهینه شرکت با سایز 55 سانتیمتر می باشد.

 

یوبوت - یوبوت اصل | یوبوت اورجینال | یوبوت اصلاح شده | کانتراس | قیمت | فروش | کوبیاکس | خرید یوبوت | محاسبات یوبوت

کلمات کلیدی: یوبوت - یوبوت اصل - یوبوت ارجینال - یوبوت اصلاح شده - کانتراس - قیمت - فروش - کوبیاکس - خرید - محاسبات

راه اندازی خط تولید جدید سیستم کانتراس در شهر شیراز

  • دوشنبه, 23 مرداد 1396 ساعت 17:18
  • نوشته شده توسط

شرکت مهندسی بهسازان

 شرکت مهندسی بهسازان به جهت بسط و توسعه سیستم دال مجوف کانتراس در سراسر کشور، اقدام به راه اندازی خط تولید انواع قالب های کانتراس در شهر شیراز نموده است. این خط تولید با ظرفیت حداقل تولید  200،000 عدد قالب در سال پاسخگوی نیاز تولید بخشی از تولید قالب های ماندگار در کشور می باشد.

قالب های تولیدی کارخانه در ابعاد هم حجم یوبوت و سایز بهینه و یا سایز های مورد نیاز مشتریان محترم و به صورت سوراخدار و بدون سوراخ میانی تولید می گردد.

احداث کارخانه تولیدی در شهر شیراز در کنار 3 کارخانه پیشین تولیدی شرکت مهندسی بهسازان، زیر ساخت تولید این محصول در سطح کشور را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

از مزایای قالب های دال مجوف کانتراس امکان تولید قالب های کانتراس در محل پروژه و کاهش هزینه های حمل به طور چشمگیری محسوس می باشد.

 

 

یوبوت | خرید یوبوت | فروش یوبوت | قیمت یوبوت

کلمات کلیدی: یوبوت، تولید، دال مجوف، کارخانه، یوبوت بهینه، یوبوت اصل، یوبوت اصلاح شده

فروش قالب های جدید کانتراس تولیدی شرکت مهندسی بهسازان