خدمات ما

 • مشاوره اولیه و خدمات فازه 1 سازه +

  شرکت مهندسی بهسازان با بهره گیری از تجربه مهندسان کارآزموده در امر محاسبات، بر اساس پلان معماری ارائه ادامه مطلب
 • طراحی سازه و اخذ تائیدیه های فنی +

  پس از انجام محاسبات اولیه و عقد قرارداد، شرکت مهندسی بهسازان اقدام به انجام محاسبات دقیق سازه و ادامه مطلب
 • تولید و فروش قالب های ماندگار +

  پس از انجام طراحی سازه، شرکت بهسازان قالب های مورد نظر هر پروژه را بر اساس اندازه های ادامه مطلب
 • انجام بازرسی های مرحله ای از پروژه +

  به جهت آنکه اجرای سازه در دهانه های بلند و استفاده از تکنولوژی نوین کانتراس مسائل فنی خاص ادامه مطلب
 • اجرای اسکلت سازه +

  از آنجایی که درخواست بسیاری از کارفرمایان اجرای تمامی اسکلت با سیستم دال مجوف بهسازان توسط عوامل اجرایی ادامه مطلب
 • 1

آخرین اخبار

قبلی بعدی
استفاده از بوم توزیع بتن در پروژه برج آرام

استفاده از بوم توزیع بتن در پروژه برج آرام

به جهت تسریع در بتن ریزی و با توجه به ابعاد وسیع پلان و بتن ریزی گسترده در برج آرام، شرکت مهندسی بهس...

اجرای درز پلکانی در فونداسیون برج آرام

اجرای درز پلکانی در فونداسیون برج آرام

در پروژه تجاری برج آرام جهت اجرای درز بندی فونداسیون، بر اساس توصیه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان از د...

آغاز عملیات اجرایی برج آرام

آغاز عملیات اجرایی برج آرام

 برج تجاری آرام در یکی از بهترین مناطق تجاری در شمال شهر تهران در 27 طبقه و زیر بنای حدودی 34000 متر...

مقایسه دال مجوف دوپوش و دال توپر

مقایسه دال مجوف دوپوش و دال توپر

با استفاده از نتایج مدل‌سازی کامپیوتری انجام شده در یک دهانه مرسوم ساختمانی برای دال مجوف دوپوش و مق...

مقایسه سیستم کانتراس و سیستم تیرچه بلوک

مقایسه سیستم کانتراس و سیستم تیرچه بلوک

* تعداد درجات نامعینی سقف:   در یک سازه نامعین تحت بار بایستی به تعداد درجات نامعینی مفصل پلاستیک ...

مقایسه سیستم تیر و دال و سیستم کانتراس

مقایسه سیستم تیر و دال و سیستم کانتراس

* افزایش طاقت (Toughness) سقف: طاقت را در علم مقاومت مصالح مساحت زیر نمودار تنش-کرنش تعریف می‌نماین...

مشکلات اجرایی سیستم پیش تنیده

مشکلات اجرایی سیستم پیش تنیده

شرکت مهندسی بهسازان   سیستم سازه ای پیش تنیده به لحاظ اجرایی نیاز به استفاده از مصالح و کابل های...

ابعاد واقعی قالب های یوبوت 52

ابعاد واقعی قالب های یوبوت 52

با توجه به درخواست مکرر مهندسان ارجمند نسبت به محاسبه حجم قالب های یوبوت موجود در بازار که عمدتا ب...

راه اندازی خط تولید جدید سیستم کانتراس در شهر شیراز

راه اندازی خط تولید جدید سیستم کانتراس در شهر شیراز

شرکت مهندسی بهسازان  شرکت مهندسی بهسازان به جهت بسط و توسعه سیستم دال مجوف کانتراس در سراسر کشور،...

فروش قالب های جدید کانتراس تولیدی شرکت مهندسی بهسازان

فروش قالب های جدید کانتراس تولیدی شرکت مهندسی بهسازان

شرکت مهندسی بهسازان  شرکت مهندسی بهسازان به منظور پاسخگویی به درخواست تعدادی از کارفرمایان محترم که...